Przyszłość MailFactory

Ze względu na to, że rozwiązanie reCAPTCHY w aplikacji MailFactory jest praktycznie niemożliwe (systemy Google wykrywają MF jako automat i go blokują) oraz na to, że praktycznie każda skrzynka pocztowa jest na niej oparta postanowiłem zrezygnować z dalszego wsparcia aplikacji. Oznacza to, że nie będzie już więcej dla niej aktualizacji. Osoby, które będą chciały z niej w jakiś sposób nadal korzystać mogą ją sobie pobrać poprzez zakładkę „Pobierz”.

Jednocześnie przypominam, że problem z rozwiązywaniem captchy nie występuje, gdy korzysta się ze skryptów przeglądarkowych. Obecnie jest to najlepsza (jedyna) metoda na szybkie tworzenie dużych ilości kont pocztowych. Narzędzie z MailFactory, które umożliwiało tworzenie kont w ten sposób zostało w całości przeniesione do aplikacji MailExchange (na razie jest dostępne w wersji beta programu) i znajduje się w czwartej zakładce programu: