Poprawa pobierania opisów filmów w MR

Dzisiejsza aktualizacja MailReleasera dotyczy pobierania opisów do filmów. Dotychczas program pobierał jedynie długi opis filmu, który był dostępny po wejściu w link „opisy” przy danym filmie:

Jeżeli nie było długiego opisu, to odpowiadające mu pole w programie pozostawało puste. Obecnie w przypadku wykrycia braku długiego opisu, program szuka krótkiego opisu i to on jest wstawiany w odpowiednie pole:

Oprócz tego została zaktualizowana biblioteka HtmlAgilityPack.