Lista zmian w wersji beta

09.11.2020
- zaktualizowano biblioteki MailKit, MimeKit i BouncyCastle do ich najnowszych wersji
- dodano do obsługi nowe konta: g.pl i zoznam.sk
- poprawiono narzędzie do odświeżania starych kont opartych na hoście mail.ru (odświeżanie hashcode'ów zamiast "surowych" kont)
- dodano narzędzie do dekodowania hashcode'ów (tylko dla osób posiadających odpowiedni klucz dostępu)
- dodano nowe przyciski w "Oczyszczaczu kont"
- usunięto okna dialogowe z komunikatem o braku zarejestrowanej obsługi danego serwisu
- dodano wyświetlanie ilości kont w "Bazie kont"
- poprawiono narzędzia "Sprawdzacz kont", "Oczyszczacz kont" oraz "Odspamiacz kont" (znaczne przyspieszenie działania w przypadku załadowania dużej ilości kont)
- dodano rozróżnianie kont wp.pl i o2.pl, które wymagają aktywacji w narzędziu "Oczyszczacz kont"
17.06.2020
- zaktualizowano biblioteki MailKit, MimeKit i BouncyCastle do ich najnowszych wersji
- dodano do obsługi nowe konta: freemail.hu, rambler.ru, hotmail.com i outlook.com
- poprawiono wszystkie skrypty przeglądarkowe (usunięto obsługę konta mail.ru, poprawiono skrypt i bookmarklet dla konta gazeta.pl, poprawiono instrukcje zakładania dla kont: o2.pl, wp.pl, onet.pl i day.az)
- dodano możliwość całkowitego wyłączenia dowolnego serwisu w pobieraniu lub wysyłaniu
- zastąpiono wyświetlanie niektórych okienek z błędem (niepoprawne dane konta w metodzie uploadu, błędy zapisu postępu wysyłania i pobierania do pliku) wpisem do logu programu
01.01.2020
- zaktualizowano .NET Frameworka do najnowszej wersji 4.8 (obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7 i nowsze)
- zaktualizowano biblioteki MailKit i MimeKit do ich najnowszych wersji
- usunięto sprawdzanie licencji w narzędziu "Skrypty przeglądarkowe"
- poprawiono zakładanie kont o2.pl i wp.pl w skryptach przeglądarkowych
- dodano obsługę kont gazeta.pl i day.az do skryptów przeglądarkowych
- dodano wyświetlanie "surowego" skryptu dla każdego z obsługiwanych kont w narzędziu "Skrypty przeglądarkowe"
- zaktualizowano "Credits" i wyświetlanie roku w sekcji "Copyright"
- dodano narzędzie do odświeżania starych kont opartych na hoście mail.ru (znajduje się w "Sprawdzaczu kont")
- poprawiono narzędzie do czyszczenia segmentów
31.07.2019
- zaktualizowano biblioteki MailKit i MimeKit do ich najnowszych wersji
- zaktualizowano wszystkie skrypty przeglądarkowe (usunięto obsługę day.az i ex.ua; poprawiono zakładanie mail.ru, o2.pl, onet.pl i wp.pl)
16.05.2019 -> wgranie zmian do wersji stabilnej
- poprawiono szyfrowanie kont pocztowych
- zaktualizowano biblioteki MailKit, MimeKit i BouncyCastle do ich najnowszych wersji
07.03.2019
- dodano ikony serwisów pocztowych
- poprawiono wygląd listy mirrorów oraz okna wyłączania komputera
19.02.2019
- do skryptów przeglądarkowych dodano nowe konto - ex.ua
- zaktualizowano dane konta o2.pl
- poprawiono linki do informacji na temat licencji na skrypty przeglądarkowe
- poprawiono wykrywanie brakujących plików podczas uruchamiania programu
10.02.2019
- zaktualizowano .NET Frameworka do najnowszej wersji 4.7.2 (obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7 i nowsze)
- zaktualizowano biblioteki MailKit, MimeKit i BouncyCastle do ich najnowszych wersji
- poprawiono wygląd zakładki ustawień
- usunięto powiązania z aplikacjami MailFactory i MailReleaser
- dodano nowe narzędzie - "Skrypty przeglądarkowe" (funkcjonalność przeniesiona z programu MailFactory + dodano wyświetlanie uwag)
- dodano wyświetlanie licencji programu w zakładce ustawień
- dodano do obsługi nowe konto - int.pl
- dodano możliwość wyłączenia SSLa dla protokołu SMTP
- zaktualizowano dane kont: o2.pl, mail.ru, gmx.com, mail.com i caramail.com
- poprawiono wstrzymywanie zadań dla systemów z angielską wersją językową