Praktyczny poradnik wysyłania

NA PRZYKŁADZIE SERWISU HASZKOD.PL

Aktualnie polecane skrzynki:
Metoda uploadu: wp.pl
Konta docelowe: mail.ru, o2.pl, wp.pl, onet.pl

Oczywiście można próbować też inne kombinacje kont.

Co to jest metoda uploadu?
Są to konta pocztowe, które służą do wysyłania segmentów na inne skrzynki pocztowe. Tworzy się je jednorazowo i dodaje w opcjach programu (oczywiście w dowolnym czasie można do metody dodawać nowe konta lub je usuwać). Najlepiej, aby konta w metodzie były jednego hosta. Ilość – im więcej tym lepiej. Dla przykładu: jeżeli dana osoba wysyła niewiele (około 2 GB na tydzień) to wystarczy 10 kont; jeżeli dana osoba wysyła więcej (około 20 GB na tydzień) to wystarczy 100 kont; jeżeli dana osoba wysyła dużo (około 50 GB na tydzień) to wystarczy 250 kont; jeżeli dana osoba wysyła bardzo dużo (około 200 GB na tydzień) to wystarczy 500 kont. Oczywiście wszystkie podane tutaj ilości są przybliżone.

Co to są konta docelowe?
Są to konta pocztowe, na których znajdzie się wysyłany plik. Dla każdego wysyłanego pliku tworzy się nowe konta, a ich ilość i rodzaj hosta jest zależny od rozmiaru pliku (popatrz do tabelki poniżej):

Tabelka

Dodatkowe wymagania:
– każdy upload musi zawierać przynajmniej 1 skrzynkę mail.ru/list.ru,
– jeden hashcode nie może zawierać więcej niż 3 skrzynki tego samego typu,
– każdy upload powyżej 100 MB musi zawierać przynajmniej 3 hosty.

Co oznaczają konta tego samego typu?
Są to konta, które mają różne aliasy (czyli tą część, która występuje po symbolu @), lecz tak naprawdę działają na tym samym serwerze. Przykłady:
– mail.ru, list.ru,
– autograf.pl, onet.com.pl, onet.eu, onet.pl, op.pl, opoczta.pl, poczta.onet.pl, spoko.pl, vip.onet.pl, vp.pl,
– caramail.com, gmx.com,
– day.az, uvaga.by, yandex.ru.
Pozostałe aktualnie używane konta działają na swoich serwerach, czyli są różnych typów.

Konfiguracja programu przed pierwszym uploadem:
1. Dodanie metody uploadu:
Najszybszy sposób to skopiowanie pliku *.txt z kontami e-mail, które są przeznaczone do metody uploadu do folderu MailExchange\uploadmethods.
Metoda
2. Ustawienie opcji wysyłania:
W opcjach programu MailExchange uzupełniamy panel „Opcje wysyłania” swoimi danymi (najpierw nazwa użytkownika ze strony www.haszkod.pl, potem dwa razy wpisujemy www.haszkod.pl i na koniec jako hasło edycji hashcode podajemy swoje tajne hasło). Można również zmienić domyślny rozmiar segmentów i wybrać domyślną metodę uploadu. Na koniec zapisujemy zmiany, wciskając przycisk z dyskietkami.
Ustawienia

Przygotowanie uploadu:
Pliki o rozmiarze większym niż 5 GB należy podzielić wcześniej WinRARem, pamiętając o danych naprawczych. Każdy podzielony part jest traktowany jako osobny plik. Dla plików mniejszych niż 5 GB podzielenie to nie jest konieczne.
WinRar1
WinRar2

Wysyłanie:
W zakładce „Wysyłanie” w programie MailExchange wciskamy przycisk oznaczony białym plusem, aby otworzyć kreator wysyłania. Tam wczytujemy plik, który chcemy wysłać i wybieramy przygotowane wcześniej konta docelowe. Można również zmienić domyślny rozmiar segmentów i metodę uploadu. Następnie określamy, czy plik ma zostać wysyłany od razu czy dodany do kolejki. Wciskamy „Wyślij” i czekamy do zakończenia dzielenia pliku, a gdy plik pojawi się już w tabelce – do zakończenia wysyłania.

Sprawdzanie segmentów:
Po wysłaniu pliku należy odczekać kilka minut (aby ostatnio wysłane segmenty doszły poprawnie na konta), następnie wejść w „Bazę uploadów”, wybrać z listy wysłany plik i wcisnąć przycisk „Sprawdź segmenty”. Otworzy się wtedy okno Sprawdzacza segmentów, w którym sprawdzamy czy wszystkie wysłane przez nas segmenty znajdują się już na kontach.
1. Jeżeli wszystkie konta otrzymają status „OK” to upload jest poprawny i można go wstawić na stronę. Sam folder z segmentami danego pliku (MailExchange\segments\[nazwa_wyslanego_pliku]) można wtedy usunąć.
2. Jeżeli dane konto otrzyma status „BŁĄD” to po najechaniu na kolumnę „Nr” dla danego wiersza otrzymamy szczegóły tego błędu. Błąd „The IMAP server has unexpectedly disconnected” jest tymczasowy i ponowne sprawdzenie konta za chwilę powinno zakończyć się sukcesem. Otrzymanie innego błędu (np. informującego, że dane logowania są niepoprawne) najprawdopodobniej będzie oznaczać, że konto jest niesprawne i potrzebna będzie jego wymiana lub tylko usunięcie z hashcode’u (w przypadku gdy pozostała ilość kont zgadza się z przedstawioną powyżej tabelką) za pomocą Edytora hashcode’ów.
3. Jeżeli dane konto otrzyma status „BRAKI” to w panelu obok pojawi się informacja, które segmenty nie dotarły na konto. Brak wszystkich segmentów na koncie wp.pl oznacza, że nie zostało ono aktywowane; po aktywacja konta jego sprawdzenie powinno zakończyć się statusem „OK”. Segmenty na mail.ru dochodzą z opóźnieniem, więc jeżeli właśnie na tym koncie są braki to należy poczekać kilka godzin i sprawdzić je ponownie; po tym zabiegu status powinien również zamienić się na „OK”.
Sprawdzacz
Uwaga: czasami może zdarzyć się, że wysłane segmenty trafiają do folderu spam zamiast skrzynki odbiorczej danego konta. Wtedy zamiast od razu dosyłać braki należy najpierw sprawdzić, czy segmenty nie znajdują się w tym właśnie folderze. Do tego służy narzędzie Odspamiacz kont. Gdyby okazało się, że w spamie nie ma wiadomości to wtedy należy dosłać braki, korzystając z Dosyłacza segmentów.

Tworzenie opisu i wstawienie na stronę:
Jeżeli wszystkie segmenty znajdują się na wszystkich kontach to można przystąpić do utworzenia opisu na stronę. Do tego celu wykorzystamy program MailReleaser. Przed pierwszym użyciem programu musimy wygenerować sobie klucz API.
1. Logujemy się na nasze konto w serwisie www.haszkod.pl.
2. Przechodzimy do panelu użytkownika.
3. Wybieramy opcję „Edytuj profil” i generujemy klucz, który następnie kopiujemy.
4. Wklejamy klucz do panelu „Opcje programu” w MailReleaserze i zapisujemy zmiany.
Na potrzeby tego poradnika wstawimy na stronę film
1. Wpisujemy do wyszukiwarki tytuł filmu i wybieramy ten, który nas interesuje – zostaną pobrane wszystkie informacje, które są dostępne dla danego filmu; jeżeli dane pole w panelu „Informacje o filmie / serialu” nie zostało wypełnione to znaczy, że w bazie Filmweb nie ma informacji na jego temat i trzeba je uzupełnić ręcznie.
2. Wczytujemy plik z filmem – zostaną wygenerowane screeny i parametry filmu.
3. Wczytujemy trailer.
4. Z Bazy uploadów programu MailExchange kopiujemy informacje o danym uploadzie oraz jego hashcode i wklejamy w odpowiednie pola w programie.
5. Możemy dodać swój podpis, dodatkowe informacje lub wzmiankę o danych naprawczych.
6. Poprawiamy / dodajemy znaczniki w panelu „Generator tytułu”.
7. Uzupełniamy szczegóły potrzebne do umieszczenia opisu w serwisie www.haszkod.pl.
8. Klikamy w przycisk „WSTAW”.
Wysłany przez nas plik powinien pojawić się na stronie. Jeżeli pojawi się komunikat o przekroczonej ilości znaków w tytule, to należy wtedy odznaczyć pole „Umieść w nazwie” i kliknąć w przycisk „WSTAW” ponownie. Obsługa pozostałych zakładek w programie MailReleaser jest podobna, z tą różnicą, że wyszukiwarka działa jedynie dla filmów, seriali i gier, bo tylko dla nich są dostępne bazy, z których można pobierać dane.