MailFactory

Rysunek poniżej przedstawia wygląd okna aplikacji po uruchomieniu. Przy użyciu listy rozwijanej  użytkownik wybiera serwis, w którym zostanie utworzone konto. Lista obsługiwanych 9 skrzynek pocztowych:

  • caramail.com
  • gazeta.pl
  • gmx.com
  • inmano.com
  • mail.com
  • mail.ru
  • o2.pl
  • onet.pl
  • wp.pl

Wybór elementu z listy powoduje wyświetlenie informacji w pasku statusu o limicie zakładanych kont dla danego serwisu. Uaktywnia się wtedy również przycisk „ZAŁÓŻ KONTO”. Jeśli wybrana liczba kont do założenia będzie większa od 0, to po wciśnięciu przycisku rozpoczyna się proces zakładania kont – we wbudowanej przeglądarce otworzy się strona rejestracyjna danego serwisu pocztowego i program będzie oczekiwał na całkowite załadowanie strony, by wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza.

Po wypełnieniu formularza strona zostaje automatycznie przewinięta do miejsca położenia kodu obrazkowego. Użytkownik programu ma za zadanie wypełnić to pole i  kliknąć na przycisk „Zarejestruj” (lub o podobnej nazwie, w zależności od języka). Niekiedy wymagane są wykonania dodatkowe czynności, a ich opis pojawi się w odpowiednim momencie w pasku statusu. Na podstawie przekierowań sprawdzana jest poprawność założenia konta.

Pomyślne założenie konta spowoduje wypisanie w polu tekstowym z lewej strony programu loginu i hasła. W pasku stanu wyświetli się odpowiednia informacja; zostanie także odtworzony dźwięk (wymagane wcześniejsze zaznaczenie opcji „Włącz dźwięk”). Zmienią się wartości liczników i rozpocznie się proces zakładania nowego konta. Cykl będzie powtarzany, aż liczba kont wybranych do założenia osiągnie wartość zero.

Dane autoryzacyjne do kont mogą zostać zapisane do pliku tekstowego, skopiowane do schowka bądź wyczyszczone. Oprócz tego na bieżąco tworzona jest ich kopia zapasowa (plik „konta.txt” znajdujący się w głównym folderze aplikacji).

Odtwarzanie dźwięku działa na takiej samej zasadzie, jak w programie MailExchange. Dodatkowo został zaimplementowany tłumacz, który pozwala na szybki przekład z obcojęzycznego tekstu z kodu obrazkowego na język polski. Dla pewnych serwisów potrzebne jest czyszczenie historii, aby odnowić limity zakładania kont. Przycisk „Wyczyść historię” właśnie to umożliwia, informując wcześniej użytkownika o  skutkach jego użycia. Drugim narzędziem jest „Aktywator IMAP” mający na celu aktywację IMAPu dla kont o2.pl oraz wp.pl. Za pomocą przycisku „Wczytaj konta” użytkownik może wczytać konta z pliku lub ze schowka. Po wciśnięciu „AKTYWUJ”, rozpoczyna się właściwy proces aktywacji, w trakcie którego wszystkie istotne informacje ukażą się w pasku statusu. W dowolnym momencie można go wstrzymać, jak również pominąć dane konto. „Zapisz/Skopiuj konta” pozwala na zapis do pliku lub skopiowanie do schowka kont aktywowanych lub nieaktywowanych.

Wbudowany pasek adresu wraz z podstawowymi przyciskami do obsługi przeglądarki internetowej mają na celu uczłowieczenie automatu – niektóre serwisy, gdzie do utworzenia konta wymagane jest rozwiązanie Google reCATPTCHA posiadają wbudowane zabezpieczenia, analizujące historię przeglądarki. Dlatego co pewien czas powinno się skorzystać z kreatora jak z „codziennej” przeglądarki internetowej.