Dziennik zdarzeń

Zakładka „Dziennik zdarzeń” służy do wyświetlania komunikatów wygenerowanych przez program podczas wysyłania bądź pobierania. Są to m.in.: informacje o pobraniu/wysłaniu segmentu i powiadomienia w przypadku wystąpienia błędu. Każdy komunikat zawiera dokładny czas wystąpienia i nazwę zadania, którego dotyczy.