FAQ

MailExchange – najczęstsze problemy:

Problem 1: Program nie włącza się lub bezpośrednio po włączeniu zamiast głównego okna pojawia się błąd.
Rozwiązanie: Instalacja zestawu bibliotek .NET Framework 4.7.2 lub nowszej wersji (.NET Framework 4.7.2 działa jedynie w systemach operacyjnych Windows 7, 8, 8.1, 10, 11).

Problem 2: Podczas korzystania z programu pojawia się w dzienniku zdarzeń błąd: „Nie odnaleziono metody: 'Int32 System.Environment.get_CurrentManagedThreadId()'”.
Rozwiązanie: Aktualizacja zestawu bibliotek .NET Framework do wersji 4.7.2 lub nowszej (.NET Framework 4.7.2 działa jedynie w systemach operacyjnych Windows 7, 8, 8.1, 10, 11).

Problem 3: Podczas korzystania z programu pojawia się w dzienniku zdarzeń błąd: „Według procedury walidacji certyfikat zdalny jest nieprawidłowy”.
Rozwiązanie: Zaznaczenie w opcjach programu pola „Pomiń walidację certyfikatu serwera”; gdyby to nie zadziałało to należy wyłączyć antywirusa na czas korzystania z programu.

Problem 4: Błąd podczas scalania segmentów.
Rozwiązanie: Scalenie segmentów ręcznie, poprzez narzędzie dostępne w opcjach programu; inny sposób to ponowne pobranie pliku do innego folderu niż dotychczasowy (ten jest prawdopodobnie niedostępny).

Problem 5: Podczas dodania hashcode’u do pobierania lub sprawdzania segmentów pojawia się komunikat: „Błąd deserializacji hashcode’u. Odwiedź stronę pomocy programu, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problem: https://www.peer.mail.pl/faq/”.
Rozwiązanie: Zgłoszenie tej informacji do osoby, która udostępniła hashcode. Najprawdopodobniej w którymś z zaszyfrowanych w hashcode loginów lub haseł lub ustawieniach wysyłania znajduje się taki ciąg znaków: „@@”, który jest niedopuszczalny. Rozwiązaniem problemu będzie podmiana wadliwego konta w Edytorze hashcode lub poprawa ustawień wysyłania.


MailExchangeMobile – instrukcja obsługi:

Pierwsze uruchomienie:
1. Otwórz aplikację, wciśnij przycisk 'USTAWIENIA’, wypełnij pola i zapisz.

Pobieranie plików:
1. Skopiuj pliki *.txt, które zawierają hashcode’y do folderu: [pamięć wewnętrzna telefonu] / MailExchange / hashcodes.
2. Otwórz aplikację, wybierz przycisk 'NOWE POBIERANIE’, wczytaj hashcode z folderu lub schowka (pomyślne wczytanie spowoduje otworzenie 'LISTY POBIERANYCH PLIKÓW’).
3. Dotknij i przytrzymaj wybraną pozycję, aby uzyskać opcje pobierania (Rozpocznij, Wstrzymaj, Usuń).
4. Po zakończeniu pobierania plik pojawi się w katalogu: [karta SD lub pamięć wewnętrzna telefonu (gdy telefon nie ma zamontowanej karty pamięci)] / Android / com.DamianOS_MP5.MailExchange / files / downloads.

Wysyłanie plików:
1. Skopiuj pliki *.txt, które zawierają konta do metody wysyłania do folderu: [pamięć wewnętrzna telefonu] / MailExchange / methods.
2. Skopiuj pliki *.txt, które zawierają konta docelowe do folderu: [pamięć wewnętrzna telefonu] / MailExchange / accounts.
3. Skopiuj plik, który chcesz wysłać do folderu: [karta SD lub pamięć wewnętrzna telefonu (gdy telefon nie ma zamontowanej karty pamięci)] / Android / com.DamianOS_MP5.MailExchange / files / uploads.
4. Otwórz aplikację, wybierz przycisk 'NOWE WYSYŁANIE’, wczytaj plik i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie (pomyślne podzielenie pliku na segmenty spowoduje otworzenie 'LISTY WYSYŁANYCH PLIKÓW’).
5. Dotknij i przytrzymaj wybraną pozycję, aby uzyskać opcje wysyłania (Rozpocznij, Wstrzymaj, Usuń).
6. Po zakończeniu wysyłania hashcode pojawi się w katalogu: [pamięć wewnętrzna telefonu] / MailExchange / database.

Dodatkowe informacje:
1. Nigdy nie wyciągaj ani nie odłączaj karty pamięci z telefonu podczas korzystania z programu oraz podczas próby pobrania pliku wstrzymanego wiedząc, że był on zapisywany na kartę pamięci!
2. Chociaż program umożliwia pobieranie i wysyłanie wiele plików jednocześnie to zaleca się wykonywanie tylko jednego zadania w jednym czasie (ze względu na ograniczoną pamięć RAM w telefonie)!
3. Przed wyłączeniem programu należy wstrzymać wszystkie rozpoczęte zadania!